U manje od 24 časa 6.avgusta 1945.godine istorija čovečanstva je u potpunosti promenjena. Oružje nezamislive snage je upotrebljeno na samom kraju Drugog svetskog rata. Atomska bomba je ubila i ubija stanovnike Hirošime i danas 73 godine kasnije.

U ponoć se pukovnik Tibets sastao sa posadama sedam bombardera koje su određene da izvedu specijalni bombarderski zadata broj 13. Dogovoreno je da je Hirošima primarna meta a kao avion koji će nositi bombu je određen bombarder B-29 Enola Gay, dok će dva druga aviona nositi kamere i opremu, a ostali će biti korišćeni za izviđanje.

Petnaest minuta posle ponoći kapelan Vilijam Dauni je pročitao molitvu posadama

01.15

Posada Enole Gay je pošla na zadatak. U kamionu su bili Tibets, Parson, Kirk, Ferebe, Luis, Beser, Jepson, Caron, Šumard, Stiborik i Nelson

01.37

Osmatrački i meterološki avioni su poleteli kako bi se procenile meterološke prilike nad gradovima Hirošima, Kokura i Nagasaki.

02.20

Posada Enole Gay se sprema za poletanje

02.45

Enola Gay poleće a za njom i druga dva bombardera

03.00

U atomsku bombu “Mali dečak” je ubačen detonator.

06.00

Bobarderi su preleteli ostrvo Ivo Džima, a zatim su se uputili ka Japanu

07.15

Uklonjeni su osigurači sa atomske bombe, a bomba je naoružana

07.30

Pukovnik Tibets se obratio posadi rekavši:

“Mi nosimo prvu atomsku bombu na svetu”

Potom je avion počeo da se penje na visinu od 10.000 metara. Posada je spremila padobrane.

08.09

Meterološki avioni su nadleteli potencijalne mete. U Hirošimi su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

08.24

Posada Enole Gay dobija poruku o vremenskim prilikama iznad Hirošime. Oblaci 3/10 na svim visinama. Savet bombardovati primarnu metu.

Pukovnik Tibets obaveštava posadu da će se bombardovati Hirošima

08.31

Meterološki avion napušta zonu Hirošime, a sirene oglašavaju prestanak vazdušne opasnosti.

08.50

Enola Gay se nalazi na visini od 9.500 metara istočno od Hirošime. U dnevnik se upisuje da su uslovi za bombardovanje dobri i da nema protivničke avijacije

09.05

Deset minuta do dolaska na cilj. Avion leti brzinom od 320 km na visini od 9.500 metara. U tom trenutku je plima i u rukavcima reke Ota sve je mirno. Radnici i studenti idu na posao u fabrikama. Đaci ruše zgrade kako bi se stvorili protivpožarni putevi.

09.12

Komandu nad Enolom Gay preuzima nišandžija Ferebe. Radio Hirošima objavljuje vest da su primećena tri bombardera nad gradom.

09.14 (08.14:17 po lokalnom vremenu)

Ferebe nišan cilj, most Aioi kroz Norden nišan. Iz pratećeg aviona se izbacuju dva padobrana sa senzorima, koje su ljudi sa zemlje primetili. Mehanizmu za izbacivanje bombe treba 60 sekundi da pripremi bombardovanje.

09.15:15 (08.15:15 po lokalnom vremenu)

Bomba je bačena sa visine od 9.467 metara, i trebaće joj 44 sekundi da padne na predviđenu visinu za detonaciju. Tibets pravi desni zaokret od 155 stepeni. Bomba ubrzava. U Hirošimi je objavljena nova vazdušna uzbuna.

09.16:02 (8:16:02 po lokalnom vremenu)

Fisija je počela tako što je jedan neutron započeo lančanu reakciju koja će povećati temperaturu na preko 4000 stepeni Celzijusa u tom trenutku omotač bombe se raspao. Atomska bomba “Mali dečak” je eksplodirala na visini od 600 metara iznad klinike doktora Šime, oko 170 metara od mosta Aioi. Izmerena je ukupna snaga eksplozije od 15 kilo tona TNT

U trenutku detonacije Enola Gay je oko 18 kilometara udaljena od zone eksplozije. Repni mitraljezac Carton je jedini član posade Enole Gay koji je video eksploziju, kao i prvi udarni talas koji je išao ka avionu. Tri talasa su potresla avion jedan za drugim, a posada je čula zvuk krckanja aluminijumske oplate.

Nad gradom se u tom trenutku formirala vatrena lopta

+0.1 sekunda

Vatrena lopta ima prečnik od 30 metara i temperaturu veću nego na suncu. Neutroni i gama zraci stižu do zemlje,

+ 0.15 sekundi

Zagrejani vazduh počinje da sija. Žena koja sedi na stepeništu pored reke Ota, pola milje od mesta udara u trenutku nestaje

+ 0.2-0.3 sekundi

Infracrena energija je oslobđena i momentalno pali kožu svih ljudi u velikom krugu. Crepovi na kućama od velike temperature se stapaju. Bronzana statua bude se topi, čak se topi i granit. Na ovoj temperaturi unutrašnji organi ljudi i životinja se tope a vatreni talas se kreće brzinom od 7.200 mila na sat

+ 1.0 sekunda

Vatrena lopta sada ima prečnik od oko 280 metara, i kreće se brzinom od 1.200 km/h. Temperatura na zemlji iznosi oko 4.000 stepeni celzijusa. Formira se oblak pečurke. Udarni talas se kreće u svim pravcima brzinom od 1.500 km/h i uništava sve pred sobom. Dve trećine zgrada od 90.000 koliko ih je bilo u gradu je uništeno.

Na 160 metara od centra eksplozije bakarna kupola sajamske zgrade je istopljena i ostaje samo kostur ali su zidovi od cigle i kamena ostali. Vatrena lopta sada ima temperaturu od 3.000 stepeni celzijusa, a oblak dostiže visinu od preko 750 metara.

Iza žene koja je sedela pored reke Ota formirala se nuklearna senka na mestu gde je sedela. Senka je ostala i na asfaltu na mestu gde je čovek u trenutku eksplozije vukao kolica.

Na 15 milja od eksplozije posada meterološkog aviona je bila tako osvetljena da je navigator mogao čak sa zaštitnim naočarama da čita svoju džepnu bibliju.

Vatrena oluja na zemlji nastavlja da bukti i sada se proširila na površinu od preko 1,8 km. Pečurkasti oblak je usisao pregrejani vazduh i sada pali sve što može da gori.

Posada Enole Gay šalje poruku komandi:

Čist rez, uspeh u svim aspektima. Vidljivi rezultati veći nego kod Alamogordo. Uslovi u avionu normalni posle misije. Vraćamo se u bazu”

Enola Gay je napravila tri kruga oko Hirošime, a zatim je krenula ka bazi. Na udaljenosti od preko 300 milja atomski oblak se još video iz aviona

09.30 (8:30 po lokalnom vremenu)

Mornarička komanda u Kureu je poslala poruku u Tokijo da je bačena bomba na Hirošimu

10:55

Japanska 12.vazdušna divizija je prijavila komandi da je bačena bomba posebne namene.

11.00

Iz Hirošime je upućena poruka ministarstvu vojske o novoj američkoj bombi

14.58

Bombarder Enola Gay je sleteo na ostrvo Tinian, a operacija je ukupno trajala 12 sati i 13 minuta

15.00

Japanska agencija Domei News je objavila vest o napadu, ali bez podataka o silini. Te večeri japanska vlada je obaveštena o razaranju Hirošime.

Uranijumska bomba koja je bačena na Hirošimu je imala snagu od 12.000 – 15.000 tona TNTa. Neposredni udar je uništio oko 8 kvadratnih kilometara oko mosta Aioi. U tom trenutku Hirošima je imala oko 290.000 stanovnika i garnizon od oko 40.000 vojnika. U momentu eksplozije je nastradalo okoi 80.000 ljudi, dok je između 90.000 – 160.000 umrlo u naredna četiri meseca. Savezničke snage su posle rata istražujući bombardovanje Hirošime došle do zaključka da je u pet godina posle bombardovanja od posledica radijacije umrlo oko 200.000 ljudi.

Do danas traje debata da li je bilo nužno upotrebiti atomske bombe u trenutku kada je pobeda Saveznika u ratu protiv Japana bila izvesna.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *