trgovina-ljudima16-1

U saradnji sa Policijskom upravom Užice u osnovnoj školi Dimitrije Tucović u utorak 18.oktobra je obeležen Dan borbe protiv trgovine ljudima.

trgovina-ljudima16-3

Inspektori za strance PU Užice su učenicima sedmog i osmog razreda održali predavanje o trgovini ljudima. Učenici su se upoznali sa rasprostranjenošću ovog problema i oblicima trgovine ljudima. Prikazani su i odlomci nekoliko filmova koji se bave trgovinom ljudima. Na predavanju su đaci mogli da nauče kako da prepoznaju situacije kada se radi o trgovini ljudima, kome da se obrate u tom slučaju i kako da se zaštite.

trgovina-ljudima16-2

Trgovina ljudima je danas postala globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svetu koji utiče na život miliona ljudi širom sveta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, deca i muškarci prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju, kao i bilo koji drugi oblik rada ili usluga, kao što su recimo radnice/i držani u kućama ili na farmama prisiljeni da rade protiv svoje volje.

Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *