TV časovi su završeni u petak 29.maja 2020.godine, dok će se nastava na daljinu nastaviti narednih dana. Ministarstvo prosvete je škole obavestilo da će završetak nastave za učenike 8.razreda biti 5.jun, dok će nastava za ostale osnovce trajati do 16. juna 2020.godine. Tokom juna će se nastava organizovati preko on-line platformi, viber grupa i na druge načine kao i za vreme vanrednog stanja.

Od ponedeljka, 1. juna 2020. godine do utorka, 16. juna 2020. godine, škola organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima pruža mogufinost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti/teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti. O nameri da pohađaju posebne časove nastave učenici prethodno obaveštavaju odeljenskog starešinu. Posebni časovi nastave organizuju se na način koji osigurava bezbednost i zdraelje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

  • 3a učenike osmih razreda dodatni časovi se organizuju od ponedeljka 01 .juna do petka 5. juna 2020. godine.
  • 3a učenike ostalih razreda posebni časovi se organizuju od ponedeljka 08. juna do petka 12. juna.

U periodu od srede, 3. juna 2020. godine do ponedeljka, 15. juna 2020. godine, škola organizuje pripremu za polaganje završnog ispita (u daljem tekstu: pripremna nastava), u skladu sa iskazanim potrebama učenika, a dužna je da organizuje pripremnu nastavu u trajanju od deset dana, u skladu sa zakonom. Izuzetno, pripremna nastava može da se organizuje i kao nastava na daljinu, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija”.

Kada dolaze u školu zbog posebnih časova, učenici su dužni da se pridržavaju sledećih mera za zaštitu zdravlja:

  • moraju da imaju zaštitne maske i rukavice,
  • prilikom ulaska u školu moraju da pređu kroz dezinfekcionu barijeru i dezinfikuju ruke
  • ako imaju temperaturu i kašalj ne treba da dolaze u školu
  • moraju da drže međusobno distancu od najmanje 2 metra
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *