U Japanu, je čišćenje učionice i škole deo obrazovnog procesa. Đaci čiste i održavaju čistoću učionica, takođe služe doručak i ručak svojim drugovima. U đačke obaveze spada i čišćenje toaleta.

Za Japance je ovo praksa koja ima za cilj da deca postanu odgovorni građani.

Tags: