U skolskoj 2021/22 clanovi novinarsko-literate sekcije ce uredjivati casopis krila.rs. Članovi naše redakcije su Petar Lekić VI-4, Pavle Selaković V-4, Košta Đurović VI-3, Kristina Kutlešić VI-3, Monika Vasić VI-3, Vanja Tucović VI-3, Irirna Đurović V-4, Lana Spasojević V-3, Filip Ćirović V-3, Vanja Mićić VI-4, David Jovašević VI-4, Filip Marić VI-3.

Tags: