Učenici osmog razreda osnovne škole Dimitrije Tucović su u 9 časova počeli polaganje završnog ispita iz srpskog jezika. Završni ispit polaže više od stotinu učenika, koji su ovom prilikom raspoređeni prema pravilima Ministarstva. Polaganje završnog ispita je takođe počelo i u osnovnim školama Milivoje Borović iz Mačkata kao i u OŠ Savo Jovanović u Sirgojnu.

Pred početak završnog ispita đacima se obratila ditektorka OŠ Dimitrije Tucović Milka Vasiljević koja je đacima poručila da pažljivo pročitaju zadatke i da imaju dovoljno vremena za rad.

Đaci iz škole maksimalno mogu poneti 60 bodova, dok mala matura nosi maksimalno 40 bodova. Bodovi na osnovu uspeha ostvarenog u osnovnoj školi računaju se tako što se uspeh iz šestog, sedmog i osmog razreda množi sa četiri, a sabiranjem ova tri broja dobija se broj bodova za uspeh u školi. Test iz matematike i srpskog jezika nosi po 13, a kombinovani test 14 bodova. Da bi izračunali koliko su bodova osvojili na svakom testu pojedinačno, neophodno je da broj poena iz srpskog i matematike pomnože sa 0,65, a iz kombinovanog testa sa koeficijentom 0,7.

Nagrađivani učenici na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu mogu ostvariti dodatne bodove i tako sebi olakšati upis u željenu srednju školu. Uspeh na međunarodnim takmičenjima učenicima može doneti od 8 za treće do 12 za prvom mesto. Kada su u pitanju republička takmičenja za prvo mesto đaci mogu osvojiti šest bodova, za drugo četiri, a za treće dva boda. Ukoliko se desi da učenici prilikom rangiranja imaju isti broj bodova, prednost imaju dobitnici diplome „Vuk Karadžić“, potom đaci koji su osvojili veći broj nagrada na takmičenjima, a na kraju oni koji su ostvarili više bodova na završnom ispitu.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *