Bogojavljanje

Kada Gospod Isus Hristos beše navršio 30 godina od Svog telesnog rođenja, On otpoče Svoj učiteljski i spasiteljski rad na zemlji. I sam početak svoga…