U filmu britanskih filmskih novosti možete videti kako su se sredinom XX veka pravili globusi. Prvi globus je napravljen u XV veku. Danas se mogu kupiti u svakoj bolje snabdevenoj knjižari.

U vreme snimanja ovog filma engleska kompanija je proizvodila 60.000 globusa godišnje i primarni kupci su bile obrazovne ustanove širom sveta.

Globus se tada pravio ručno od drveta i gipsa. Na glatku sferu bi se potom lepili isečeni delovi mape. Posle lepljenja sledilo bi poravnavanje ivica i lakiranje globusa.

Na kraju je ostajalo da se globus postavi na nosač pod uglom od 23.5 stepena kako bi se što bolje dočarala pozicija Zemlje u odnosu na Sunce.

Tarik Aslani

Tags: