UNAPREĐENJE RADA DNEVNOG BORAVKA ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU „ZRAČAK“ U ČAJETINI

Udruženje građana Zlatiborski krug je u drugoj polovini maja, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, započelo realizaciju projekta Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini, koji je nedavno uspešno završen.

zracak-veronauka3

Kada je 2009. godine Dnevni  boravak za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“  počeo sa radom, osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u Čajetini je ustupila dve prostorije, od kojih je jedna tada opremljena i koristi se za funkcionisanje ove usluge, a druga, potrebna za podnevni odmor mlađih korisnika i individualni rad sa starijim korisnicima je do proleća ove godine ostala neopremljena.

zracak-soba2

Zlatiborski krug, koji je 2014. godine postao pružalac ove socijalne usluge, osmislio je  projekat kojim je predviđeno uređivanje i opremanje prostorije adekvatnim sadržajem. Projektom je planirana i obuka  15 novih volontera, koji će se uključivati u realizaciju kreativnih aktivnosti sa korisnicima.

radionica-volonteri5

Tokom pet meseci, koliko je trajao projekat, izvršeni su radovi na renoviranju i uređenju prostorije i nabavljeni su neophodni nameštaj i oprema koju zaposleni u „Zračku“  koriste za individualni rad sa starijm korisnicima i za dnevni odmor mlađih korisnika.

Edukativni deo projekta je realizovan kroz javno predavanje o značaju volonterizma u pružanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i četiri radionice za 15 mladih volontera. Tokom obuke, učesnici su obrađivali teme koje su važne za njihov budući volonterski rad sa korisnicima. Pred kraj projekta u „Zračku“ je počela realizacija radionica-časova veronauke, koju vodi veroučiteljica iz osnovne škole u Mačkatu, a koja je jedna od mladih volontera, učesnika obuke. Drugi učesnici obuke će se prema svojim afinitetima i sposobnostima uključivati u realizaciju različitih sportskih, edukativnih i kreativnih aktivnosti sa korisnicima.

Medijskom kampanjom tokom projekta povećana je vidljivost rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini i Volonterskog socijalnog servisa koji funkcioniše u okviru Zlatiborskog kruga, a prema rečima mr Zorice Milosavljević, predsednice Udruženja, još jednom je u Čajetini promovisana važnost građanskog aktivizma za poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici, pre svega za pripadnike ranjivih društvenih grupa.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *