U Beogradu će se za desetak dana ( 14. i 15.juna) održati XXVIII Sabor učitelja Srbije kao i Smotra stvaralaštva učitelja u obrazovno – vaspitnom procesu. Savez učitelja Republike Srbije je ovim povodom raspisao konkurs za primere dobre učiteljske prakse pod geslom “Unapređenje nastavne prakse kroz razmenu profesionalnih iskustava”.

logo-ucitelji

Na Smotri stvaralaštva učitelja u obrazovno – vaspitnom procesu će biti predstavljen i rad učiteljice Ljilje Andrić iz OŠ Milivoje Borović. Učiteljica Andrić je u praksi primenjivala Mozgalice u stihu, kao video klip “Ekologija”. Treba dodati da je rad učiteljice Ljilje Andrić biti jedini u kategoriji “Didaktičko sredstvo, nastavna sredstva (web portali, obrazovni softveri, film, zbirke, priručnici…)”. Na Smotri će biti predstavljeno više od 70 radova.

Konkursom je predviđeno da osam kategorija:

 1. Obavezni predmeti (nastavni čas/dan/tematska celina, vanučionička nastava, projektna nastava, …
 2. Izborni predmeti (nastavni čas/dan/tematska celina, vanučionička nastava, projektna nastava, …)
 3. Savremeni načini planiranja obrazovno-vaspitnog procesa (interdisciplinarno planiranje, tematsko planiranje, …)
 4. Inkluzivno obrazovanje (rad sa decom sa poteškoćama, rad sa darovitom decom, IOP, podrška lokalne samouprave, primena asistivnih tehnologija…)
 5. Vannastavne aktivnosti (manifesticije, projekti u okviru škole i lokalne zajednice, školske predstave, priredbe, rad sekcije, takmičenja, …)
 6. Vaspitne situacije (čas odeljenjskog starešine, prevencija nasilja, saradnja sa roditeljima,…)
 7. Didaktičko sredstvo, nastavna sredstva (web portali, obrazovni softveri, film, zbirke, priručnici…)
 8. Odgovorno življenje (primeri podstaknuti idejama iz istoimenog projekta: aktivnosti preduzete u cilju jačanja sopstvenog psihološkog imuniteta, emocionalne i finansijske pismenosti, aktivnosti u školi u radu sa decom i/ili njihovim roditeljima usmerenim na jačanje odgovornog ponašanja prema sebi i okruženju, inicijative preduzete u cilju unapređivanja međuljudskih odnosa i razvijanja pozitivne klime u školi)

Uslovi za učešće na Konkursu za primere dobre prakse:

 • primer dobre prakse je realizovan u praksi
 • u skladu je sa obrazovnim standardima za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja i doprinosi njihovoj uspešnijoj primeni
 • usmeren na ishode, a u funkciji sticanja znanja i veština učenika
 • doprinosi unapređivanju nastave i učenja
 • primenljiv je u školskoj praksi
 • ima visok stepen aktivnosti učenika
 • podstiče jačanje profesionalnih kompetencija učitelja
 • doprinosi promociji rada škole i samih nastavnika u lokalnoj zajednici ili šire
 • ne nalazi se u „Bazi znanja“ Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *