Mnoga deca širom sveta nisu deca, već su radnici i to najbolji. Male ruke lakše šiju, mala tela lakše kopaju u rudnicima i tako dani prolaze u radu.

Izvor: Unicef Srbija
Izvor: Unicef Srbija

Ova deca nemaju detinjstvo, ova deca su robovi koje okrutni ljudi zloupotrebljavaju i iskorišćavaju nemilosrdno.

Danas u svetu više od 35 miliona ljudi danas živi u ropstvu širom sveta. U Srbiji 12% dece uzrasta od 5 – 11 godina je uključeno u dečji rad.

Potreban je snažan pritisak da države prestanu da žmure pred iskorišćavanjem dece, a da se kompanije i pojedinci koji imaju koristi od dečjeg rada kazne i zaustave.

No, borba protiv kriminalaca je stalna, a ključni faktor u eliminaciji dečjeg rada je obrazovanje  za ‪#‎SVAKOdete. Kako pokazuju istraživanja UNICEFA svaka dodatna godina obrazovanja obezbeđuje 10% viši lični dohodak.

I na kraju, da bi #‎SVAKOdete imalo pristup kvalitetnom obrazovanju potrebno je da svet uloži 22 milijarde američkih dolara. Toliko iznosi svetska vojna potrošnja za samo četiri i po dana. Razmislimo o tome…

Za više informacija posetite facebook stranicu #SVAKOdete

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *