Đačke biblioteke osnovne škole Milivoje Borović su prošle nedelje dobile nove računare. IT oprema u vrednosti od 400.000 dinara je obezbeđena na osnovu konkursa Ministarstva pravde za projekte iz oblasti javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad…). Projekti se biraju tako što se ocenjuje doprinos ostvarivanju javnog interesa, obuhvaćeni broj i kategorija lica koja će imati korist od realizacije projekta, kao i kvalitet predloženog projekta.

Osnovna škola Milivoje Borović je predložila projekat digitalizacije školskih biblioteka “U korak s vremenom”. Naime, ova škola ima dve školske biblioteke, jednu u matičnoj školi i jednu u izdvojenom odeljenju u Šljivovici, kao i dva čitalačka kutka sa knjižnim fondom od oko 11.000 knjiga. Zalaganjem bibliotekara u prošloj školskoj godini izvršena je digitalna katalogizacija svih naslova iz pomoć aplikacije za vođenje školske biblioteke, tako da škola sada ima kompletnu evidenciju knjiga na sajtu osmackat.skolskabiblioteka.com. Uz pomoć ove aplikacije učenici lakše dolaze do informacija o naslovima, broju i kretanju knjiga u školskoj biblioteci.

Školske biblioteke do sada nisu imale računare, niti bilo kakvu računarska oprema, koju bi učenici mogli da koriste učenje, istraživanje ali i za pretraživanje bibliotečkih kataloga. Tako da će novi računari poslužiti učenicima da jednostavo dođu do željenih podataka o knjigama koje se nalaze u školskoj biblioteci, da ih rezervišu, ali i da se informišu o novim naslovima i pronađu ideje koju bi knjigu mogli da pročitaju. Školska biblioteka ima i svoju Web prezentaciju – stranicu posvećenu školskoj biblioteci.

Kako se Osnovna škola „Milivoje Borović“ nalazi u seoskoj sredini, školska biblioteka njenim korisnicima predstavlja „prozor u svet“, pa je nabavka računara za matičnu školsku biblioteku i njena tri izdvojena odeljenja od izuzetne koristi. Učenici ove škole, iako žive u seoskoj sredini, nisu manje važni od onih u velikim gradskim centrima. Iako nekad nemaju iste mogućnosti, ne smemo zaboraviti da imaju iste potrebe, želje, snove i interesovanja ističu u OŠ Milivoje Borović.

 

Nastavno osoblje ove škole se trudi da podigne kvalitet obrazovanja za decu u seoskim sredinama, tako da je škola uključena u projekte “Čitalići” i Eko škola.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *