U sredu, 6.juna održana je sednica Saveta roditelja OŠ Dimitrije Tucović na kojoj se raspravaljalo o aneksima na plan rada škole u tekućoj školskoj godini. Na sastanku se govorilo i o rasporedu časova za dopunsku i dodatnu nastavu, a roditeljima je skrenuta pažnja da škola organizuje dopunsku nastavu za učenike kojima treba pomoć u učenju, ali da je odziv učenika mali.

Na sednici su predstavljeni i izveštaji o sprovedenim ekskurzijama i realizovanim rekreativnim nastavama. Prema izveštajima uglavnom je sve proteklo u najboljem redu, a upućen je jedan prigovor kada je u pitanju rekreativna nastava za treći razred.

Članovi saveta su informisani o uspehu učenika osmog razreda na kraju školske godine. Ova generacija đaka ima šest vukovaca Aleksandar Vučenović, Tamara Žunić, Nađa Radibratović, Milica Smiljanić, Natalija Božović i Milan Vojinović. Školska komisija je donela odluku da Aleksandar Vučenović bude đak generacije.

Što se tiče uspeha 32 učenika osmih razreda (33.3%) ima odličan uspeh, 44 vrlo dobar (45.8%), 10 dobar (10.4%) a isto toliko učenika ima i nedovoljan uspeh.

Do kraja školske godine je planirana još jedna sednica Saveta roditelja gde će se predstaviti rezultati završnog ispita za učenike osmog razreda a razmatraće se i planovi za sledeću školsku godinu.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *