U ponedelja, 24.aprila u prostorijama OŠ Dimitrije Tucović održana je 4.sednica Saveta roditelja na kojoj su razmatrani izveštaji o realizaciji programa nastave u prirodi za drugi i četvrti razred, kao i realizovana ekskurzija za učenike osmog razreda.

Što se tiče realizacije rekreativne nastave, uočeni su nedostaci u realizaciji kao što je smeštanje učenika u pomoćne krevete, monoton meni, kao i neadekvatan prevoz u povratku sa rekreativne nastave.

Kada je u pitanju ekskurzija osmog razreda, nikakvi nedostaci u organizaciji nisu uočeni.

Roditelji su dali preporuku da se u narednom periodu pojača kontrola kvaliteta usluga rekreatvne nastave i da se prilikom ulaska u sobe insistira da svi đaci imaju regularne a ne pomoćne ležajeve. Takođe je dat predlog da se ubuduće u konkursnu dokumentaciju uključe kazneni penali za agencije koje đake budu smeštale u pomoćne ležajeve.

Pod tačkom razno, razgovaralo se o uvođenju đačkih uniformi, ograđivanju škole na Zlatiboru, problemu pasa u blizini škole i uvođenju školskog policajca.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *