Humanitarna akcija “Pomažući drugima gradimo sebe” koju je pokrenulo udruženje Zlatiborski krug u saradnji sa OŠ Dimitrije Tucović je uspešno realizovana a učenici sa invaliditetom i korisnici Dnevnog boravka Zračak su dobili kupatilo-toalet prema svojim potrebama.

Imajući u vidu specifične potrebe učenike sa invaliditetom i korisnike Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju Zračak, koji se nalazi u okviru škole postojala je potreba da se adaptira prostor za kupatilo-toalet koje će biti namenjeno ovoj kategoriji. Uprava osnovne škole je za ovu namenu ustupila prostoriju dok je udruženje Zlatiborski krug pokrenulo humanitarnu akciju za nabavku potrebnih materijala.

U prvoj fazi su izvedeni radovi na uređenju prostorije i postavljanje zidnih i podnih pločica, a u drugoj fazi su ugrađeni sanitarni elementi prema specifičnim potrebama korisnika.

Zahvaljujući dobroj volji čajetinskih privatnih preduzeća, organizacija i pojedinaca, pokazalo se još jednom da su deca prioritet a da je naročito važno pomoći da se izađe u susret potrebama dece sa određenim smetnjama u razvoju.

Kupatilo je već u funkciji i koristi se, za dobrobit dece kojoj je namenjeno i za razvijanje škole kao inkluzivne sredine, ne samo kada su u pitanju obrazovne potrebe učenika već i svakodnevne životne potrebe.

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *