U subotu, 10. oktobra, u biblioteci u Čajetini je održana četvrta radionica za mlade volontere, kao deo projekta Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

radionica-volonteri5

Nakon prve tri radionice, na kojima su obrađivane teme kao što su pravilna komunikacija, timski rad i saradnja, značaj temperamenata za učenje i razvoj, na ovoj radionici je učesnicima predstavljena tehnika Oblak za prevenciju i rešavanje konflikata. Tehnika Oblak je deo međunarodnog edukativnog programa Teorija ograničenja u obrazovanju (www.tocforeducation.com) i predstavlja logičku alatku za analizu problema i pronalaženja rešenja.

radionica-volonteri7

Evaluacioni listovi koje su učesnici popunili pokazuju njihovo zadovoljstvo izborom tema obrađivanih tokom obuke, načinom na koji su teme predstavljane kao i angažovanjem predavača i samih učesnika u realizaciji obuke.

radionica-volonteri6

Zlatiborski krug će nastaviti da organizuje edukativne programe za mlade, kako bi se što više njih uključilo u aktivnosti koje podižu kvalitet života u lokalnoj zajednici, a pre svega kako bi se pojačao rad Volonterskog socijalnog servisa kroz koji se pomaže pripadnicima najosetljivijih društvenih grupa.

Vesna Belčević, PR
UG Zlatiborski krug
Slobodana Penezića 31
Čajetina 31310
zkrug@open.telekom.rs
mob. 063 857 9935

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *