U ponedelja je u Užicu predstavljen Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih u okviru programa „MLADI SU ZAKON“ koji je namenjen mladima iz Zlatiborskog okruga.

konferencija-mladi-zakon

Resurs centar za Zlatiborski okrug i Užički centar za ljudska prava i demokratiju su u ponedeljak 27.05.2013.godine predstavili Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih u okviru programa „MLADI SU ZAKON“. U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 26 Resurs centara četvrtu godinu za redom pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Da bi se stvorili uslovi da se podrže aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa Resurs centrima širom Srbije tokom prethodne tri godine finansiralo 400 omladinskih volonterskih projekata realizovanih u 125 opština i gradova u Srbiji u vrednosti od 32 miliona dinara.

Konkurs je otvoren za sva udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu, a udruženja mladih moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, do trenutka podnošenja konačnog predloga projekta nakon realizovane obuke. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

Konkurs je namenjen mladim i kreativnim ljudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje:

 • motivišu i druge mlade, stvaraju uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
 • učestvuju u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizuju aktivnosti za mlade u tim prostorima
 • promovišu solidarnost i humanost
 • promovišu razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
 • promovišu zdrave i bezbedne stilove života
 • učestvuju u akcijama zaštite životne sredine
 • podstiču preduzetnički duh kod mladih
 • promovišu osnovne vrednosti EU među mladima.

Predviđeno je da izabrani projekti dobiju od 40.000 do 100.000 dinara, a konkurs je otvoren do 15.juna 2013.godine. Prilikom odlučivanja projekti moraju da ispune kriterijume postavljene konkursom:

 •  Cilj omladinskog volonterskog projekta mora biti jasan (tačka 1 prijavnog formulara);
 • Mora se navesti broj mladih uključenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2 prijavnog formulara);
 • Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 3 prijavnog formulara);
 • Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 4 prijavnog formulara);
 • Mogućnost finansiranja (tačka 5 prijavnog formulara).

Obrasce i smernice konkursa možete preuzeti na stranici Ministarstva za sport i omladinu. Za dodatne informacije, možete se obrati Užičkom centru za ljudska prava i demokratiju na telefon: 031/522-969, 060/546-00-10 ili mejl: mladisuzakonzo@gmail.com.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *