U okviru Osnovne škole Dimitrije Tucović već tri godine postoji informatička sekcija. U radu ove sekcije učestvuju učenici šestog i sedmog razreda a sekcijom rukovodi nastavnica informatike Ana Pavlović.

informatika

Cilj informatičke sekcije je da đaci pored redovnog gradiva obrade i dodatne teme, kako bi se što bolje spremili za dalje školovanje. Znanje stečeno na sekciji svakako će im koristiti kako u srednjoj školi i fakultetu tako i u životu, rekla je u razgovoru nastavnica Pavlović.

Đaci na časovima sekcije najviše proučavaju računarsku grafiku, koja je jako populara, a poseban mulitimedijalni element čini slika. Ideja je da se slika poveže sa zvukom i video materijalima.

“Naš plan je da sve do sada naučeno upotrebimo na projektu 8.razreda koji bi trebalo ove školske godine da dizajnira i pripremi web sajt. Na ovaj način ćemo zaokružiti celinu vezanu za gradivo osnovne škole,” istakla je nastavnica Pavlović.

Pored tehničkog dela rada ova sekcija ima za cilj da kod đaka razvija i kretivnost i maštovitost. Na ovaj način đaci se trude da budu što originalniji.

Nastavnica Pavlović je optimista, i veruje da će ova sekcija biti najbolja u školi, a radovi pripremljeni na sekciji će biti predstavljeni za dan škole u maju sledeće godine.

tekst pripremili

Nikola Mitrović, Luka Crepuljarević, Tanja Tantošić i Aleksandra Tofilović
Novinarsko-literarna sekcija OŠ Dimitrije Tucović

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *