Osnovna škola Dimitrije Tucović se ove školske godine uključila u projekat “Energetska efikasnost u Eko školama”. Tokom novembra učenici su mogli da se upoznaju sa osnovama energetske efikasnosti. Za đake su organizovane radionice i predavanja o uštedi energije.

U izdvojenom odeljenju na Zlatiboru nastavnica biologije Snežana Tučić je pripremila Kviz na temu Energetska efikasnost. U kvizu su učestvovale tri ekipe koje su činili mladi ekolozi 5. i 6. razreda. Za organizaciju ovog takmičenja bila je zadužena eko-patrola sedmog razreda. Učenici i nastavnica su se zabavili, a kroz igru su mnogo naučili o tome kako biti efikasan u porodičnom domaćinstvu.

Nastavnica biologije Zorica Milosavljević je učenicima osmog razreda u Čajetini održala predavanje o načinima uštede energije, a potom je organizova i radionica gde su đaci mogli da saznaju šta je energetski efikasno, a šta nije. Nakon završene radionice, učenici su po grupama uradili pano na temu energetske efikasnosti, a na kraju je održan Eko-kviz. Sve to je doprinelo sticanju novih znanja o načinima očuvanja i uštede energije.

Cilj projekta je podizanje svesti dece i učenika o značenju reči energetska efikasnost i promovisanje mera energetske efikasnosti, kako u predškolskom/školskom okruženju, tako i kod kuće i u široj društvenoj zajednici.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *