toplotna-izolacija2

Pošto su postavljeni okviri rada a za temu Eko-škole je izabrana tema Energija Eko-odbor OŠ Dimitrije Tucović je krenuo u akciju.  Prvi korak u ovom projektu je ocena postojećeg stanja. Kako bi se formirala slika o energetskom stanju u opštini Čajetina pripremljena je anketa o energetskoj efikasnosti domaćinstava za učenike OŠ Dimitrije Tucović.

Anketirani bi trebali da odgovore na pitanja da li njihovi stambeni objekti imaju urađenu izolaciju i kako se zagrevaju; od kojih je materijala napravljena stolarija; da li se voda racionalno koristi; kao i da li se koriste štedljive sijalice. Ispitanici su trebali da odgovore i na pitanja: da li poseduju automobil i da li bi radije koristili bicikl.

Pošto se svi anketni listovi predaju, predstoji statistička obrada podataka, nakon koje će uslediti dalje akcije.

anketa-energetska-efikasnost2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *