Roditelji učenika osmog razreda su ove nedelje dobili informaciju da će probni završni ispit biti organizovan krajem aprila. Probni test iz srpskog/maternjeg jezika je planiran za 22.april. Test iz matematike je 23.aprila a 24.aprila sledi kombinovani test.

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.

Ilustracija

Testiranje će se sprovesti preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji su đaci dobili od odeljenskih starešina. Kako bi se đaci pripremili za testiranje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je pripremio demo verziju testa “Upoznaj okruženje za samoprocenu znanja”, koji treba da posluži učenicima da se na vreme, pre testiranja upoznaju sa platformom. Učenici od 14. aprila 2020. godine moći da pristupe platformi kako bi proverili pristupne parametre, upozali se sa okruženjem, pogledali uputstva i uradili demo test. Demo test će imati četiri pitanja kako bi učenici imali
priliku da vide kakav tip pitanja ih čeka na testu i moći će da se upoznaju sa načinom rešavanja.

Što se tiče samog testiranja predviđeno je da će učenik moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja
testiranja.

Kada su u pitanju rezultati testiranja učenici će moći da provere rezultate test na svom nalogu kada se završi vreme testiranja (posle 20 časova). Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.

Ministarstvo je za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima.

Ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja. Radi efikasnosti i što većeg obuhvata učenika testiranjem, preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima. Ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit. Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *